Положення про конкурс

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

«ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ ДЛЯ ТЕБЕ»


І. Загальні положення 

1. Всеукраїнський конкурс «Таємниці України для тебе» (далі – Конкурс), проводиться в межах однойменного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе».

2. Метою Конкурсу є :

-  залучення громад до створення єдиної бази даних нематеріальної спадщини України;

- популяризація нематеріальної культурної спадщини України серед дорослих та дітей в Україні та за її межами; 

- виховання у підростаючого покоління  бережливого ставлення до традицій, поглиблення знань про свою країну, її особливості;

- збереження та поширення нематеріальної культурної спадщини України через переосмислення та сучасну інтерпретацію народних мотивів;

- привернення уваги громадськості та влади щодо необхідності створення конкурентоспроможного національного,  культурного та туристичного продукту.

3. Завданнями Конкурсу є: 

- залучити до участі дітей та дорослих, підвищити в них рівень зацікавленості у вивченні локальних традицій та культурної самобутності українського народу; 

- збільшення кількості споживачів культурного продукту через популяризацію мистецької спадщини України;

- створення унікальної книги, в якій розповідатиметься про найцікавіші куточки України, найоригінальніші види народних ремесел та покрокова інструкція їх виготовлення, а також рецепти автентичної української кухні;

- створення  історико-культурних та гастрономічних маршрутів регіонами України під назвою: “Зустрінемо, розкажемо, навчимо, пригостимо”.

- створення міжнародної онлайн платформи для українських митців, де будуть розміщені їхні роботи, коротка інформація про вид ремесла та його особливості, контакти майстрів;

- створення інтерактивної виставкової експозиції ( зразків моделей одягу, декоративних картин, сувенірної продукції та інше) з подальшою презентацією в різних дипломатичних установах за кордоном.

II. Організація та проведення Конкурсу

1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється конкурсною комісією, яка створюється рішенням Ради БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем».

2. До складу конкурсної комісії входять провідні етнографи, фольклористи, музеєзнавці, культурні діячі України, громадські активісти, народні депутати України, представники навчальних закладів різних ступенів та БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем».  Кількісний та персональний склад конкурсної комісії затверджується щороку, але не може бути менший, ніж 7 осіб. Члени конкурсної комісії обирають зі свого складу Голову конкурсної комісії. У випадку рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії під час голосування, голос Голови конкурсної комісії є вирішальним. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 2/3 від затвердженого складу її членів.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах, отримує доступ і ознайомлюється із матеріалами учасників Конкурсу та шляхом голосування визначає переможців.

3. Встановлюються наступні етапи проведення Конкурсу:

3.1. Перший етап – оголошення Конкурсу та реєстрація учасників.

Оголошення конкурсу відбувається 10 квітня 2021 року шляхом проведення пресконференції,оприлюднення офіційної інформації про старт на офіційній сторінці Конкурсу tainaua.blogspot.com.

У період з моменту оголошення Конкурсу по 15 серпня 2021 року охочі взяти участь у Конкурсі:

1. заповнюють анкети учасника проєкту, які розміщені на сайті  tainaua.blogspot.com.

2. подання конкурсних робіт на розгляд конкурсної комісії

3.2. Другий етап – визначення переможців.

У період з 15 серпня до 15 вересня 2021 року конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. 

3.3. Третій етап – оголошення переможців.

Після 15 вересня 2021 року відбудеться урочисте оголошення результатів Конкурсу.

4. Результати Конкурсу повідомляються переможцям листом на електронну адресу, зазначену в реєстраційній формі, і публікуються на офіційних сторінках конкурсу в мережі Facebook «Книга Добра» та на сайті організаторів Конкурсу tainaua.blogspot.com.

III. Вимоги до конкурсних матеріалів 

1. Теми конкурсних матеріалів:

- УКРАЇНСЬКА АВТЕНТИЧНА КУХНЯ;

- РЕМЕСЛА

- ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ

- ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ГАСТРОНОМІЧНИЙ МАРШРУТ

2. Учасники Конкурсу заповнюють онлайн анкету та висвітлюють конкурсні матеріали на своїй сторінці в cоціальних мережах facebook чи Instagram з режимом конфіденційності «Публічно», зверху в кожному конкурсному дописі ставлять хештеги  #таємниціУкраїни2021, #таємниціУкраїнидлятебе. Учасники, які не мають своєї сторінки в соціальній мережі facebook чи Instagram, можуть вести блог на сторінці батьків, законних представників. 

5. Зміст матеріалів, що подаються на Конкурс, не повинен суперечити чинному законодавству України та нормам моралі.

6. Роботи не повинні містити плагіату. Автор несе відповідальність за правильне цитування і дотримання авторських прав використовуваних матеріалів. У разі недотримання цієї умови, за рішенням конкурсної комісії, робота не розглядатиметься.

9. Роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу, оформлені з порушенням конкурсних вимог або надіслані після встановлених термінів, до участі у Конкурсі не допускаються.

10. Подаючи матеріали на Конкурс, учасники погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі персональних даних, вказаних в реєстраційній формі, визнають результати Конкурсу без додаткових роз’яснень.

11. БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем» може використовувати конкурсні роботи учасників в некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору з обов’язковим зазначенням імені автора виключно для проведення соціальних рекламних кампаній, розповсюдження соціальної рекламної продукції; відтворення робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, для показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в інтернеті.

IV. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь діти та дорослі, що є громадянами України та проживають на території України, окрім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. 

2. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або колективно.

3. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд конкурсної комісії та гарантують, що є авторами робіт, що подаються ними на Конкурс.

4. Учасники погоджуються, що організатор має право у подальшому використовувати надіслані на Конкурс роботи у своїх статутних цілях.

5. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на роботи, подані учасниками на Конкурс, належать організатору Конкурсу - БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем»..

6. Учасники конкурсу беруть на себе відповідальність та зобов’язання не використовувати факт участі у Конкурсі та отримання Відзнаки в політичних чи комерційних цілях. 

7. Учасники Конкурсу несуть особисту відповідальність за представлення на Конкурсі правдивих, достовірних  відомостей. У випадку надання інформації, яка не відповідає дійсності, учасники Конкурсу будуть дискваліфіковані та усунуті від подальшої участі в Конкурсі.

V. Критерії оцінювання та порядок визначення переможців

1. Серед усіх учасників конкурсною комісією будуть визначені переможці Конкурсу  за 5-ти бальною системою:

УКРАЇНСЬКА АВТЕНТИЧНА КУХНЯ

1) легенда пов’язана з історією виникнення страви;

2) рецепт приготування страви;

3) опис технології приготування;

4) естетика оформлення готової страви;

5) рівень складності оформлення страви.

РЕМЕСЛО

1) опис технології виготовлення виробу;

2) якість виконання роботи (робота виконана різними техніками) ;

3) оформлення роботи (виріб завершений, оздоблений традиційними знаками та символами свого регіону, естетичний та акуратний); 

4) співвідношення тонів кольорової гами;

5) правильна передача форми, об’єму, пропорцій (присутня рівновага висоти до ширини кожного предмета).

«ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ» 

1) наявний опис легенди про історичний/природний/архітектурний об’єкт;

2) детальний опис історичного/природного/ архітектурного об’єкту;

3) вплив на формування культурно-історичної спадщини регіону;

4) зміст та чіткість викладу інформації.

2. Роботи переможців Конкурсу  будуть опубліковані на офіційних сторінках Конкурсу у мережі Facebook та Instagram, також вони можуть бути опубліковані на сторінках та сайтах організаторів і партнерів Конкурсу з метою його популяризації.

3. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.